Olifant en kracht

HomePsyConnection

gezin kracht groeien

Ik heb iets met dieren, veel!

 

Elk dier heeft z'n eigen essenties. Waarom juist is de olifant ooit tot mij gekomen als symbooldier, naast andere dieren?

Kracht gerelateerd aan wat ik beoog in mijn "job"?

 

In essentie staat de olifant voor oermacht en oerkracht, koninklijkheid. Zowel de Indiase als de Afrikaanse olifant. Aanstaande moeders van grote leraren en meesters zouden van witte olifanten dromen... Zo droomde de moeder van Boeddha dat zij een witte olifant in haar schoot droeg.

 

India: olifanten zijn symbolen van koninklijkheid en vruchtbaarheid.

Zo zeg ik jou: "Wees je eigen koninklijkheid!". En ook je eigen vruchtbaarheid, waarmee ik bedoel "jezelf respecteren naar je behoeften en jezelf de mogelijkheden hiertoe creëren om hierin te kunnen/mogen groeien!"

 

Wat olifanten nooit vergeten is dat iemand ze pijn gedaan heeft. Ze zullen wraak nemen zodra de gelegenheid zich voordoet.

Hierbij stel ikzelf in vraag: "Willen we dit van de olifant overnemen? Of willen we dit terzijde laten, het wraak nemen? Waartoe leidt wraak nemen? Wat is de meerwaarde/opbrengst?"

 

Olifanten belichamen positieve macht en kracht, libidineuze energie. Als we die libidineuze energie metaforisch zien versta ik dit als mekaar figuurlijk bevruchten.

 

De slurf: hun gezichtsvermogen is relatief slecht en ze steunen daarom zwaar op hun sterk ontwikkeld reukorgaan. Het reukorgaan is al sinds lang een symbool van hogere vormen van onderscheidingsvermogen. Hierbij kan je letten op "Ga je toch door, ondanks dat er iets niet goed ruikt?" De multifunctionele slurf wordt onder meer gebruikt om te drinken en douchen en ter verdediging, met een verfijnd reukorgaan. Door een verfijnd reukorgaan kunnen we toegang verkrijgen tot anders onbereikbare energieën en werelden.

 

Koeien en kalven leven in louter uit vrouwtjes bestaande kudden, geleid door een wijze oude koe. Hierin herkennen we de oude traditie van de drie verschijningsvormen van het vrouwelijke in het leven, meisje (kind), moeder en oude, wijze vrouw.

 

Olifanten tonen grote affectie en trouw onder elkaar. Oudere kalven helpen jonge broertjes en zusjes. Volwassen olifanten helpen zieke en gezonde kameraden.

De olifantenwereld belichaamt aldus onze hoogste samenlevingsidealen.

Van jongs af zorgzaam voor mekaar, respect voor de ouderen en zieken, onafhankelijk en toch verantwoordelijk zijn, het zijn de dingen die een mens of samenleving waarlijk groot maken.

 

De olifant schenkt je oerwijsheid en oerkracht. Maak er wijs gebruik van, zo (her)ontdek je aangeboren koninklijkheid.

 

(Bron: "Luisteren naar dieren" van Ted Andrews)